V katerih primerih obvezno potrebujemo sodni prevod dokumenta?

Pogosto so posamezniki in podjetja, ki potrebujejo prevode svojih različnih dokumentov, v različne jezike, v dilemi kdaj in za katere dokumente je sodni prevod obvezen, v katerih primerih pa zadošča zgolj “navaden” prevod dokumenta, uradno prevajanje preko sodnega prevajalca, pa ni potrebno.

Zato smo v spodnjem prispevku pojasnili v katerih primerih obvezno potrebujemo sodni prevod dokumenta.

Kdaj potrebujemo uraden, sodno preveden dokument?

sodno prevajanje dokumenti kateriPraktično vsi uradni dokumenti, s kateri želimo uveljavljati pravno priznane pravice države za katero nas prevod nekega dokumenta zanima, morajo biti sodno prevedeni, Razen, če ni eksplicitno drugače navedeno ob samem postopku uveljavljanja pravice, ki jo v državi, za katero se za uradne prevode zanimamo, tako tudi navedeno.

Uradni sodni prevodi vsebujejo žig sodno zapriseženega tolmača, vezavo prevedenega dokumenta z originalnim dokumentom ter izjavo sodnega prevajalca, ki potrjuje istovetnost prevedenega dokumenta. Temu pravimo, da so sodno prevedeni dokumenti, sodno overjeni.

Konkretno med najpogosteje zahtevane in potrebovane sodno prevedene dokumente sodijo vse vrste spričeval, izkazov, diplom in dokazil o opravljenih študijih in izobraževanjih, vse vrste potrdil, ki se tičejo našega bivanja in naslova bivanja (potni listi, rojstni listi, izpiski iz matičnih knjig, zemljiško knjižni izpiski, izpisi iz sodnih registrov, ipd…), različna potrdila in pooblastila, pogodbe za delovanje pravnih subjektov na tujih trgih, zapisniki in drugo.

Za posamezne prevode uradnih dokumentov v posamezne jezike, obstajajo posebni pririočniki strokovno terminoloških pravil za prevajanje (npr. za angleški jezik, se tak priročnik, nahaja na povezavi).

Kdaj ne potrebujemo uradnega, sodno prevedenega dokumenta?

Dokumenti, ki ne zahtevajo nujno sodnega prevoda so ponavadi vsa ostala besedila, ki jih sicer potrebujemo prevedene v ciljni jezik države v kateri nastopamo, a za slednje ni potrebno sodno overjenega prevoda. Sem spadajo najrazličnejša informativna in marketinška besedila, prevodi tekstov za objave v tiskanih, spletnih in drugih medijih, prosta besedila za vsakdanjo rabo, knjige, zvezki, avtorska dela, ki jih ne povezujemo z uveljavljanjem pravnih pravic in podobno.

Kljub temu, pa se za vsa tovrsta dela in dokumente priporoča, da jih zraven prevajanje tudi lektoriramo (npr. lektoriramo diplomske naloge), saj je slednje zelo pomembno za vtis in prikaz našega tekstovnega dela v jeziku države, v kateri s svojimi ne sodno prevedenimi dokumenti, tudi nastopamo.

Besedišče in oznake: sodno prevajanje dokumenti kateri