Kaj je glagol

Kaj sploh je glagol?

Glagol je besedna vrsta, so besede, ki izražajo dejanje, dogajanje, stanje ali zaznavanje. Je ena ključnih besednih vrst, saj tvori povedkovo jedro v stavku.

Poglejmo si nekaj primerov:

 • Dejanje: tečem, berem, pišem, pospravljam
 • Dogajanje: dežuje, sneži, se mrači, dežuje
 • Stanje: spim, sedim, živim
 • Zaznavanje: vidim, slišim, vonjam, okušam

Glagoli se v slovenščini spregajo, kar pomeni, da spreminjajo svojo obliko glede na:

 • Čas: kdaj se dejanje dogaja (sedanji čas, pretekli čas, prihodnji čas)
 • Način: kako se dejanje izraža (velevni način, pogojni način)
 • Osebo: kdo izvaja dejanje (jaz, ti, on/ona/ono, mi, vi, oni/one)
 • Število: koliko oseb izvaja dejanje (ednina, množina)

Glagole delimo na:

 • polnopomenske glagole – ki pomenijo dogajanje, dejanje (delati, brati …)
 • nepolnopomenske ali pomožne glagole – pomenijo stanje, obstajanje (je, so, ni, sem …)

POMNI: Če glagol JE pomeni nahajanje, obstajanje, dogajanje, je polnopomenski in ne pomožni glagol. Glagoli so lahko v trdilni obliki (delam) ali zanikani obliki (ne delam), pri tem nikalnico NE pišemo vedno narazen.

Kaj lahko določimo glagolu?

 • Glagolu določimo: osebo, število in čas.

Glagolske osebe:

 • 1. oseba – govoreči;
 • 2. oseba – ogovorjeni;
 • 3. oseba – o komer se govori.

Glagolska števila:

 • Ednina;
 • Dvojina;
 • Množina.

Glagolski čas:

 • Preteklik;
 • Sedanjik;
 • Prihodnjik

Kaj je spreganje glagola?

Glagolom spreminjamo obliko glede na osebo, število in čas. Temu spreminjanju (pregibanju) glagolskih oblik pravimo SPREGANJE; tistemu, kar pri tem nastane, pa SPREGATEV.

Pri spreganju si pomagamo z osebnimi zaimki.

HODITI (polnopomenski glagol)

Nedoločnik – hoditi

Namenilnik – hodit

ED            DV          MN

 1. hodim    hodiva    hodimo
 2. hodiš     hodita     hodite
 3. hodi       hodita     hodijo
Različne športne dejavnosti

Primeri zahtevnih glagolov:

 • Biti: nedoločnik biti, preteklik bil/bila/bilo, sedanjost sem/si/je/smo/ste/so
 • Jesti: nedoločnik jesti, preteklik jedel/jedla/jedlo, sedanjost jem/ješ/je/jemo/jeste/jejo
 • Dati: nedoločnik dati, preteklik dal/dala/dalo, sedanjost dam/daš/da/damo/daste/dajo
 • Vedeti: nedoločnik vedeti, preteklik vedel/vedela/vedelo, sedanjost vem/veš/ve/vemo/veste/vedo

Obstajajo tudi dobri članki o sklanjanju, sklonih in sklanjatvah, ki so vam lahko v pomoč.

Najpogostejše težave pri učenju glagolov:

 1. Razumevanje slovničnega sistema:
 • Glagoli imajo veliko različnih oblik, ki se spreminjajo glede na čas, način, osebo in število.
 • Te oblike se lahko zdijo zapletene in težko pomnljive, še posebej za govorce jezikov z drugačnim slovničnim sistemom.
 1. Učenje pregibanja glagolov:
 • Vsak glagol se pregiba drugače, kar pomeni, da se je treba naučiti pravilnih oblik za vse čase, načine, osebe in števila.
 • To je lahko zamudno in zahteva veliko vaje.
 1. Uporaba glagolov v kontekstu:
 • Glagoli se ne uporabljajo samostojno, ampak v stavkih in besedilih.
 • Pomembno je razumeti, kako se glagoli sklanjajo z drugimi besedami v stavku in kako se uporabljajo za izražanje različnih pomenov.
 1. Premagovanje strahu pred napakami:
 • Mnogi se bojijo delati napake pri govorjenju tujega jezika, kar jim otežuje učenje in uporabo glagolov.
 • Pomembno je, da se spomnite, da so napake del procesa učenja in da se lahko iz njih veliko naučite.

Nasveti za premagovanje teh težav:

 • Uporabljajte učbenike in spletne tečaje, ki podrobno razlagajo slovnico glagolov.
 • Vadite pregibanje glagolov v različnih časih, načinih, osebah in številih.
 • Uporabljajte glagole v kontekstu stavkov in besedil.
 • Ne bojte se delati napak in se iz njih učite.
 • Potopite se v slovensko govoreče okolje, da boste lahko vadili uporabo glagolov v realnih situacijah.

Dodatne težave:

 • Nekateri jeziki imajo manj glagolskih časov in načinov kot slovenščina, kar lahko otežuje razumevanje in uporabo slovenskih glagolskih oblik.
 • V slovenščini obstaja veliko sopomenk za glagole, kar lahko otežuje izbiro pravega glagola v dani situaciji.

Viri za učenje slovenskih glagolov:

 • Učbeniki slovenskega jezika
 • Spletni tečaji slovenskega jezika
 • Slovarji in slovnice
 • Spletne strani z vajami za učenje glagolov
 • Potopitev v slovensko govoreče okolje
Različne oblike glagola učiti

Kljub tem težavam je učenje slovenskih glagolov dosegljivo s pravim pristopom in viri. Ne obupajte, če se vam zdi težko na začetku. Z vajo in potrpljenjem boste obvladali slovenske glagole.

Morda bi vas zanimala tudi pridevniška beseda? Učenje slovenskega jezika še nikoli ni bilo lažje, saj obstaja veliko dobrih pripomočkov, člankov in spletnih strani. Pa srečno!