Spletni marketing

Spletni marketing –
vse kar niste vedeli da morate vedeti o trženju na spletu
V zadnjih par letih smo s seminarji prešli številna področja stroke v kateri se nameravamo udinjati. Praktiki, strokovnjaki z različnih področij so nam predstavili svoja znanja in z leti pridobljene izkušnje. Dali so nam globlji vpogled v področja na katerih delujejo, nas pritegnili ali odvrnili od njih. Dajali so nam nasvete, ki nam bodo nedvomno olajšali profesionalno pot in nas rešili pred marsikatero zagato.

Zadnji seminar, ki smo ga organizirali v Študentski Sekciji DruŠtva za marketing Slovenije nas je popeljal pod pokrov oglaševalske mašine. Spoznali smo posamezna področja delovanja, profile in razmerja med njimi v klasičnih oglaševalskih agencijah.
Tokrat pa vam ponujamo ekskurzijo v paralelni svet, svet o katerem se kujejo najrazličnejša, tudi diametralno nasprotujoča si mnenja. Z uveljavljenimi in najboljšimi strokovnjaki se bomo odpravili v virtualni svet in spoznavali virtualno resničnost – internet.

Seminar “Spletni marketing”
Internet je že zdavnaj postal najbolj uporabljan komunikacijski kanal. Številni med nami se z internetom srečujemo vsakodnevno, nekateri morda celo preveč, nekateri pa sploh še ne. Zagotovo pa bomo vsi, ki bomo ubrali poslovno pot, v marketingu, odnosih z javnostmi ali katerem drugem področju, uporabljali in potrebovali internet. Prednosti in koristi, ki nam jih ponuja so namreč prevelike, da bi si jih lahko privoščili zanemariti.

Internet je korenito spremenil poslovni svet, in to ne zgolj v smislu “.com” podjetij, ampak celoten poslovni svet. V prvi roki je poslovanje pospešil do prej neslutenih hitrosti. Samo predstavljajte si koliko časa bi bilo prej potrebnega, da bi poslali dokumentacijo npr. na Japonsko, kjer bi jo dostavili pravi osebi, ki bi jo pregledala, popravila, dala odgovornim v potrditev, nam jo poslala nazaj, da bi sestavili pogodbo, ki bi jim jo poslali v podpis, oni pa spet nazaj. Dolgo? Predolgo? Sedaj to lahko opravimo praktično v enem dnevu. Še dlje pa je trajalo iskanje primernih poslovnih partnerjev in navezovanje prvih stikov z njimi.

Druga najpomembnejša prednost interneta pa je zniževanje transakcijskih stroškov poslovanja. Manj papirja, manj “ročne” obdelave, manj napak.

Spremenil pa se je tudi sam marketing. Številni ljudje internet in njegovo uporabo v marketingu sicer še vedno zavračajo, ne morejo pa zanikati njegovih prednosti in potencialov, ki nam jih ponuja. Ciljamo lahko natančno izbrane osebe, jim popolnoma prilagodimo in personaliziramo sporočila, ter sproti, “v realnem času” spremljamo rezultate.

Internet je tu in bo, kot en najpomembnejših poslovnih in marketinških kanalov, tu tudi ostal. Gotovo se bo še precej spreminjal in razvijal, nedvomno pa bo ena od njegovih različic vedno prisotna. In vse bolj bo prežemal naša življenja, tako poslovna, kot zasebna.

Torej ga je nujno spoznati in začeti izrabljati prednosti, ki nam jih ponuja.
Kot vsak medij ali komunikacijski kanal pa ima tudi internet svoje specifike in zakonitosti. Brez njihovega poznavanja in upoštevanja so rezultati v najboljšem primeru zanemarljivi, lahko pa nam povzročijo tudi precej škode. Slaba spletna stran lahko namreč odžene ljudi in jih za kar precej časa odvrne od ponovnega obiska s tem pa podjetju niža ugled.

Internet ni nekakšna kombinacija tiska in televizije, kot se pogosto predstavlja. Čeprav nam lahko nudi prednosti obeh pa koncepti klasičnega marketinga na njem vse prepogosto ne delujejo.

Da ne bomo tavali v temi in ponavljali številnih, že storjenih napak, ter da bomo kar najbolje spoznali sam medij in njegove potenciale, smo zbrali najboljše strokovnjake, odlične vodiče po tem neznanem virtualnem svetu. Predstavili nam bodo svoje izkušnje in dognanja, svetovne trende in nekonvencionalne načine njegove uporabe.

Izvedeli bomo kaj na internetu deluje in kaj ne, koga sploh lahko dosežemo na internetu in koga še nima smisla iskati tam, katere teme so primerne za internet in njegove uporabnike in katere ne, katere podatke lahko pridobivamo na internetu in katere podatke pustimo drugim, ko surfamo po njem.

“Spletni marketing”

Vidimo se na drugi strani.