Terjatve in obveznosti podjetja

Vas zanima, zakaj je pomembno, da so terjatve in obveznosti uravnotežene? Vabimo vas k branju prispevka, kjer boste spoznali, da je optimalno upravljanje terjatev ključ do uspešnega poslovanja podjetja.

Terjatve in obveznosti: Z optimalnim upravljanjem terjatev do ravnovesja 

terjatve-in-obveznosti

Skoraj vsako podjetje ima odprte terjatve in obveznosti. Med slednje štejemo obveznosti do dobaviteljev, davčne obveznosti, obveznosti do zaposlenih (plače), poravnavo obratovalnih stroškov itd.

Vsak poslovnež se zaveda pomembnosti o tem, da morajo biti obveznosti in terjatve na drugi strani (plačila s strani kupcev) uravnotežene.

Dandanes podjetja pogosto prodajajo blago in/ali storitve na odložen rok plačila. Posledično to pomeni, da čakajo na plačilo terjatev s strani kupca od 30 pa vse tja do 90 ali več dni. 

Dolgo čakanje na denarna sredstva na drugi strani povzroči vrzel, saj se lahko zgodi, da podjetje ne zmore poravnati tekočih obveznosti, ker čaka na plačilo s strani kupca. 

Posledično lahko pri takem scenariju pride do likvidnostnega manjka, kar pa lahko vodi tudi v nelikvidnost podjetja.

Nelikvidnost podjetja pomeni kratkoročno plačilno nesposobnost. Dlje trajajoča nelikvidnost pa lahko vodi celo v insolventnost. Le-to pomeni dolgoročno plačilno nesposobnost podjetja.

Na tem mestu nastopi proces za upravljanje terjatev. Z rednim izvajanjem le-tega podjetje poskrbi, da plačilo terjatev s strani kupcev prejema v najkrajšem možnem času. Tukaj ciljamo predvsem na nezapadle terjatve, katerih rok plačila še ni potekel.

Predstavljamo vam možne rešitve oz. oblike financiranja (faktoring, odkup terjatev), s pomočjo katerih lahko kot podjetje v sorazmerno kratkem času prejmete sveža denarna sredstva in poplačilo nezapadlih terjatev. S tem si zagotovite likvidnost in stabilnost denarnega toka.

Omenjeni obliki financiranja omogočata, da kot podjetje prejmete plačilo za nezapadle terjatve ob dogovorjenem roku plačila ali celo prej.

Podrobneje bomo o rešitvah za zagotavljanje likvidnosti pisali v naslednjem poglavju.

Odkup terjatev in faktoring za optimalno likvidnost

odkup-terjatev-faktoring

Optimalna skrb za terjatve in obveznosti je izjemno pomembna. Mnoga manjša, srednje velika in hitro rastoča podjetja posegajo po različnih oblikah financiranja (odkup terjatev, faktoring itd.), s pomočjo katerih predčasno ali pravočasno prejemajo plačila za nezapadle terjatve. 

O odkupu terjatev govorimo takrat, ko podjetje nezapadle terjatve odproda posredniku (faktoring hiši) in si z odprodajo zagotovi sveža denarna sredstva, s katerimi lahko poravna lastne obveznosti ali jih uporabi za nove investicije.

Odkup terjatev omogoča zagotavljanje likvidnosti in stabilnost denarnega toka. Praviloma gre pri odkupu terjatev za enkraten dogodek za razliko od faktoringa. Faktoring namreč predstavlja obliko financiranja, s katero se lahko podjetje redno financira s pomočjo prodaje terjatev enega ali več kupcev na daljše časovno obdobje. Faktoring predstavlja idealen način za financiranje obratnega kapitala. Pri tem je obratni kapital namenjen za financiranje tekočega poslovanja podjetja (nabava zalog, materiala itd.).

Obe obliki sta zelo priljubljeni in pogosto v rabi malih, srednje velikih in hitro rastočih podjetij. Omogočata prihranek pri stroških, saj lahko s prodajo terjatev podjetje pridobi sveža denarna sredstva. Z njimi predčasno ali pravočasno poravna dobavitelja, zaradi česar ji dobavitelj ponudi dodaten popust. Kot vemo, pa dodaten popust pomeni, da je vrednost blaga in/ali storitev podjetje kupilo po nižji ceni kot sicer.

V videu spodaj si lahko ogledate postopek poteka odkupa terjatev.

Viri:

  1. Pri izbiri partnerjev se ne zanašajte zgolj na lastno intuicijo 
  2. Pogovor o spletni optimizaciji z Urško Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si

 

Tekom prispevka smo lahko brali o tem, da morajo biti terjatve in obveznosti primerno uravnotežene. V kolikor podjetje pogosto prodaja blago in/ali storitve na odložen rok plačila, se lahko zgodi, da na drugi strani ne bo zmoglo poravnati tekočih obveznosti, saj čaka na poplačilo terjatev s strani svojih kupcev. 

Dodatno pa smo v drugem delu zapisa predstavili dve rešitvi oz. obliki financiranja. Imenujemo ju odkup terjatev in faktoring, s pomočjo katerih lahko podjetje doseže optimalno likvidnost in pridobi svež denarni tok.