Razvrstitev različnih spletnih kanalov

Glede na hiter razvoj interneta, velja na področju spletnega marketinga, da se praktično vsakih nekaj mesecev, če ne še prej, na internetu, pojavi nek kanal, ki želi nase seveda v prvi vrsti pritegniti čim širšo množico spletnih uporabnikov, posledično pa iz množičnosti uporabe kanala, slednje monetizirati v najrazličnejših oblikah promocije, oglaševanja, reklamnih sporočilih in podobno.

Za neketere spletne kanale, ki so na internetu prisotni že dlje časa, lahko ugotovimo, da so potrebovali kar precej časa, da so prišli do številk, ki so vredne monetizacije skozi oglaševalske produkte, s hitrim razvojem sodobnih spletnih orodij in aplikacij, pa ugotavljamo, da je pot do monetizacije posameznega spletnega kanala, danes vedno krajša in pa tudi enostavnejša.

Promocijsko,  plačljive spletne kampanje si danes lahko vsak laik nastavi že sam, tako iz vidika ciljanega targetiranja na svojo spletno publiko, kot tudi iz vidika porabe sredstev, geo lokacije, navad, običajev, izobrazbe, spola, interesov in še česa spletne publike na katero različna spletna oglaševalska kampanja, tudi targetira.

Spletni kanali, ki najbolj zaznamujejo trenutno internetno sceno so seveda Google in Facebook v prvi vrsti, nato pa glede na množičnost uporabe še platforme kot so Instagram, Pinterest, twitter, Google +, itd…

Med vsemi spletnimi kanali je verjetno vredno posebej izpostaviti emailing, saj ta že vrsto let velja za zdaleč najboljši spletni kanal, v smislu pridobivanja novih in kakovostnih kontaktov, ki se kasneje odrazijo kot odlična baza za potencialne kupce.

Zato se ne gre čuditi, da so aplikacije, ki omogočajo odlično podporo pri izvajanju email oglaševalskih, internetnih kampanj, v porastu, v porastu pa je tudi število podjetij, ki se sistematsko lotevala izgradnje baze kakovostnih kontaktov na svoje email liste.

Nič nam namreč ne pomaga, če svojo email listo zapolnimo z manj kakovostnimi kontaktni (po naključju oz. po sistemu samo, da je ta čim večja), saj je strošek za pošiljanje elektronske pošte v tem primeru zelo pogosto neupravičljiv glede na izplen, ki ga takšna spletna kampanja in email kanal, prinašata, prevelik.

Hkrati enega izmed največjih izzivov sodobnega spletnega marketinga in razvoja spletnih kanalov predstavlja organska rast potencialnih interesentov za storitve in produkte, ki jih podjetja ponujajo, pri čemer pa v ospredje stopa predvsem odlične vsebinski spletni marketing, ki pa je še vedno v zelo velikem porastu.